Firma...


VESPA Business Group Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą nieruchomości mieszkalnych i biurowych, gdzie główną domeną jest administrowanie i zarządzanie przez wyspecjalizowaną kadrę składającą się z doświadczonych zarządców nieruchomości, administratorów, księgowych jak i również inspektorów nadzoru budowlanego.

Współpracujemy z kancelarią prawną w zakresie windykacji należności za użytkowane lokale oraz niezbędnej obsługi prawnej.

Głównym celem na który kładziemy nacisk jest realizacja potrzeb naszych klientów - zapewniając im poczucie bezpieczeństwa oraz osiągniecie satysfakcjonującego poziomu kosztów utrzymania nieruchomości.

Świadczymy pełny wachlarz usług zarządczych mających na celu:


 • zmniejszenie kosztów i opłat do racjonalnego uzasadnionego poziomu,

 • bieżącą, nieprzerwaną obsługę eksploatacyjną nieruchomości,

 • nadzór nad terminowym wykonaniem niezbędnych przeglądów technicznych,

 • prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenia rozliczeń z dostawcami mediów,

 • utrzymanie czystości i porządku wokół budynku i terenu przyległego


​Oferujemy również przejęcie nieruchomości od poprzedniego administratora bądź developera oraz dalsze sprawne i efektywne zarządzanie nieruchomością.


W VESPA BG najważniejszą zasadą jest - racjonalnie i elastycznie dopasowanie zakresu oferty do wymagań i potrzeb klientów. Celem nadrzędnym naszej firmy jest zapewnienie Państwu satysfakcji z podjętej współpracy i zbudowanie długotrwałych relacji.

Z doświadczenia wiemy, że tylko zadowoleni klienci udzielają nam pozytywnych referencji, a nawet aktywnie polecają nasze usługi innym podmiotom.

Zarządzanie

i administrowanie

Ewidencja kosztów,

obsługa finansowo-księgowa

Nieruchomościami zajmujemy się od A do Z, efektywnie i profesjonalnie. Gwarantujemy ich pełne i skuteczne zarządzanie poprzez dbanie z należyta starannością o dobry stan nieruchomości w tym:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej budynku, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

 • zlecanie okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń nieruchomości,

 • zlecanie okresowych badan stanu p.p. budynku,

 • zapewnienie obowiązkowego nadzoru budowlanego w trakcie  prowadzenia prac remontowych,

 • zlecanie planowanych remontów bieżących, kapitalnych oraz robót związanych z usuwaniem awarii i kontrola ich wykonawstwa,

 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i wybór najkorzystniejszej oferty,

 • nadzór nad prawidłowością wykonywania umów przez firmy świadczące usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości ( dostawa mediów, wywóz śmieci, utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenie przyległym),

 • ubezpieczanie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz pomoc przy likwidacji szkód,

 • zawieranie i renegocjowanie umów z kontrahentami obsługującymi daną nieruchomość,

 • prowadzenie korespondencji związanej z obsługą danej nieruchomością ,

 

oraz dodatkowo w zakresie Wspólnot Mieszkaniowych

 

 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi i prawnymi,

 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży,

 • obsługa Zebrań Wspólnoty  oraz na życzenie Zarządu jego posiedzeń (protokoły, uchwały, regulaminy, itp.),

 • współpraca z Zarządem Wspólnoty , mająca na celu sprawne administrowanie nieruchomością,

Prowadzimy obsługę finansowo – księgową nieruchomości zgodne z obowiązującymi przepisami. Zajmujemy się kompleksowo rozliczeniami z dostawcami różnego rodzaju mediów, kontrahentami współpracującymi w ramach obsługi danej nieruchomości oraz właścicielami nieruchomości. Przygotowujemy na życzenie klienta okresowe sprawozdania, analizy i raporty finansowo- ekonomiczne nieruchomości. Prowadzimy pełną windykację należności (kontrolowanie terminów płatności, wystawianie i przesyłanie dłużnikom upomnień, wezwań do zapłaty, w przypadku dużych zaległości kierowanie spraw do Sądu).

 

W ramach Wspólnot Mieszkaniowych, przygotowujemy materiały źródłowe do rocznego planu gospodarczego, opracowujemy planu remontów i przewidywane wykorzystania środków funduszu remontowego. Zajmujmy się ustalaniem wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali  (zaliczki eksploatacyjne i stawki na fundusz remontowy) oraz prowadzimy okresowego rozliczania kosztów zużycia mediów przez członków Wspólnoty,

 

Oferujemy Państwu panel administracyjno-księgowy z dostępem przez Internet dla właścicieli.

Zarządzamy...

 

 

Skontaktuj się z nami!

 

 

 

Skontaktuj się z nami...

Imię i nazwisko / Nazwa
Twój e-mail
Telefon
Pytanie
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

VESPA Business Group

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Północna 27/29

91-420 Łódź

 

Oddział:

ul. Tylna 8 lok. 4

90-348 Łódź

 

tel. +48 606 940 987

tel. +48 784 790 260

 

e-mail: biuro@vespabg.pl 

 

NIP: 7252069124; REGON: 101633945

Siedziba:

Oddział:

Dzięki naszym usługom wyraźnie zmniejszą się różnego rodzaju koszty stałe i opłaty.

VESPA Business Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS: 0000469728   |   NIP: 7252069124   |   REGON: 101633945

Kapitał zakładowy: 6000,00 zł

 

Powered by VESPA BG   |   Copyright VESPA BG,  All rights reserved. 

VESPA Business Group