• ulica i bloki
  • mieszkania
  • bloki
  • biurowce i bloki
  • bloki mieszkalne
  • mieszkania
  • mieszkania
  • biura

  Firma...

   

  VESPA Business Group Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą nieruchomości mieszkalnych i biurowych, gdzie główną domeną jest administrowanie i zarządzanie przez wyspecjalizowaną kadrę składającą się z doświadczonych zarządców nieruchomości, administratorów, księgowych jak i również inspektorów nadzoru budowlanego.

  Współpracujemy z kancelarią prawną w zakresie windykacji należności za użytkowane lokale oraz niezbędnej obsługi prawnej.

  Głównym celem na który kładziemy nacisk jest realizacja potrzeb naszych klientów - zapewniając im poczucie bezpieczeństwa oraz osiągniecie satysfakcjonującego poziomu kosztów utrzymania nieruchomości.

  Świadczymy pełny wachlarz usług zarządczych mających na celu:

   

  • zmniejszenie kosztów i opłat do racjonalnego uzasadnionego poziomu,

  • bieżącą, nieprzerwaną obsługę eksploatacyjną nieruchomości,

  • nadzór nad terminowym wykonaniem niezbędnych przeglądów technicznych,

  • prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenia rozliczeń z dostawcami mediów,

  • utrzymanie czystości i porządku wokół budynku i terenu przyległego

   

  ​Oferujemy również przejęcie nieruchomości od poprzedniego administratora bądź developera oraz dalsze sprawne i efektywne zarządzanie nieruchomością.

   

  W VESPA BG najważniejszą zasadą jest - racjonalnie i elastycznie dopasowanie zakresu oferty do wymagań i potrzeb klientów. Celem nadrzędnym naszej firmy jest zapewnienie Państwu satysfakcji z podjętej współpracy i zbudowanie długotrwałych relacji.

  Z doświadczenia wiemy, że tylko zadowoleni klienci udzielają nam pozytywnych referencji, a nawet aktywnie polecają nasze usługi innym podmiotom.

  Zarządzanie

  i administrowanie

  Ewidencja kosztów,

  obsługa finansowo-księgowa

  Nieruchomościami zajmujemy się od A do Z, efektywnie i profesjonalnie. Gwarantujemy ich pełne i skuteczne zarządzanie poprzez dbanie z należyta starannością o dobry stan nieruchomości w tym:

  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej budynku, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

  • zlecanie okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń nieruchomości,

  • zlecanie okresowych badan stanu p.p. budynku,

  • zapewnienie obowiązkowego nadzoru budowlanego w trakcie  prowadzenia prac remontowych,

  • zlecanie planowanych remontów bieżących, kapitalnych oraz robót związanych z usuwaniem awarii i kontrola ich wykonawstwa,

  • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i wybór najkorzystniejszej oferty,

  • nadzór nad prawidłowością wykonywania umów przez firmy świadczące usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości ( dostawa mediów, wywóz śmieci, utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenie przyległym),

  • ubezpieczanie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz pomoc przy likwidacji szkód,

  • zawieranie i renegocjowanie umów z kontrahentami obsługującymi daną nieruchomość,

  • prowadzenie korespondencji związanej z obsługą danej nieruchomością ,

   

  oraz dodatkowo w zakresie Wspólnot Mieszkaniowych

   

  • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi i prawnymi,

  • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży,

  • obsługa Zebrań Wspólnoty  oraz na życzenie Zarządu jego posiedzeń (protokoły, uchwały, regulaminy, itp.),

  • współpraca z Zarządem Wspólnoty , mająca na celu sprawne administrowanie nieruchomością,

  Prowadzimy obsługę finansowo – księgową nieruchomości zgodne z obowiązującymi przepisami. Zajmujemy się kompleksowo rozliczeniami z dostawcami różnego rodzaju mediów, kontrahentami współpracującymi w ramach obsługi danej nieruchomości oraz właścicielami nieruchomości. Przygotowujemy na życzenie klienta okresowe sprawozdania, analizy i raporty finansowo- ekonomiczne nieruchomości. Prowadzimy pełną windykację należności (kontrolowanie terminów płatności, wystawianie i przesyłanie dłużnikom upomnień, wezwań do zapłaty, w przypadku dużych zaległości kierowanie spraw do Sądu).

   

  W ramach Wspólnot Mieszkaniowych, przygotowujemy materiały źródłowe do rocznego planu gospodarczego, opracowujemy planu remontów i przewidywane wykorzystania środków funduszu remontowego. Zajmujmy się ustalaniem wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali  (zaliczki eksploatacyjne i stawki na fundusz remontowy) oraz prowadzimy okresowego rozliczania kosztów zużycia mediów przez członków Wspólnoty,

   

  Oferujemy Państwu panel administracyjno-księgowy z dostępem przez Internet dla właścicieli.

  Zarządzamy...

  Kamienice i budynki z lat 60-tych, 70-tych etc.
  Domy jednorodzinne i tzw. "bliźniaki"
  Skontaktuj się z nami!
  Skontaktuj się z nami!
  Budynki nowe i wybudowane po roku 2000
  Biurowce i powierzchnie wynajmowane
  Bloki i blokowiska z wielkiej płyty

  Skontaktuj się z nami...

  Imię i nazwisko / Nazwa
  Twój e-mail
  Telefon
  Pytanie
  wyślij
  wyślij
  Formularz został wysłany - dziękujemy.
  Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

  VESPA Business Group

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Północna 27/29

  91-420 Łódź

   

  Oddział:

  ul. Tylna 8 lok. 4

  90-348 Łódź

   

  tel. +48 606 940 987

  tel. +48 784 790 260

   

  e-mail: biuro@vespabg.pl 

   

  NIP: 7252069124; REGON: 101633945

  Siedziba:

  Oddział:

  Dzięki naszym usługom wyraźnie zmniejszą się różnego rodzaju koszty stałe i opłaty.

  VESPA Business Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  KRS: 0000469728   |   NIP: 7252069124   |   REGON: 101633945

  Kapitał zakładowy: 6000,00 zł

   

  Powered by VESPA BG   |   Copyright VESPA BG,  All rights reserved. 

  VESPA Business Group